Play & Rewind

Play & rewind

är en ungdoms plattform som ger möjligheter att nå ut till omvärlden genom konstnärliga uttryck i filmformat.

Ungdomarnas röst

maila oss: x@camerax.tv