Play & Rewind

  • Om oss
  • Filosofi
  • Metod & målgrupp

PLAY & REWIND är en ungdoms plattform som ger möjligheter att nå ut till omvärlden genom konstnärliga uttryck i filmformat. Vi erbjuder ungdomar film workshop och verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna berätta deras egna historier. Historier som kan handla om allt ifrån rädsla, ångest, osäkerhet, kärlek, hopp och drömmar.


Många vuxna har inte samma förståelse för ungdomar än som ungdomarna har till varandra.Denna åldersklyfta skapar missförstånd och fördomar. För att slå hål på dessa fördomar vill vi genom berättandet öka kunskapen i samhället om hur ungdomarna upplever världen idag och ge en bredare och mer mänsklig bild av deras verklighet, samtidigt som vi lyfter viktiga sociala frågor som t ex mångfald, jämställdhet, klass, rasism och utanförskap. Alla har vi en historia att berätta, men det är inte alltid man får berätta den eller göra sig hörd. 


Denna plattform är till för att göra ungdomarnas röster hörda genom filmskapande. Genom att berätta deras verklighet för omvärlden blir de i hörda och sedda av samhället och därmed bygga de viktiga broarna som behövs.

PLAY – är en symbol för det pågående livet. Den normaliserade vardagen. Vad för processer går jag igenom? Hur uppfattar jag världen, och hur uppfattar världen mig?


REWIND uppmanar till att försöka hitta utvecklingsmöjligheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter.För att vi som folk ska komma närmare varandra i samhället och så behöver vi förstå varandras perspektiv. Då är det viktigt att allas perspektiv får synas och höras.

Vårt primära fokus är att framhäva målgruppens berättelser via kortfilmer, där de själva är med i processen och framtagandet av den. 

 

Vårt sekundära fokus är att övriga samhället ska få ta del av denna berättelse och få möjlighet till information och kunskap utifrån den primära målgruppens arbete.

  • Om oss
  • Vår filosofi
  • Metod & målgrupp

PLAY & REWIND är en ungdoms plattform som ger möjligheter att nå ut till omvärlden genom konstnärliga uttryck i filmformat. Vi erbjuder ungdomar film workshop och verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna berätta deras egna historier. Historier som kan handla om allt ifrån rädsla, ångest, osäkerhet, kärlek, hopp och drömmar.


Många vuxna har inte samma förståelse för ungdomar än som ungdomarna har till varandra.Denna åldersklyfta skapar missförstånd och fördomar. För att slå hål på dessa fördomar vill vi genom berättandet öka kunskapen i samhället om hur ungdomarna upplever världen idag och ge en bredare och mer mänsklig bild av deras verklighet, samtidigt som vi lyfter viktiga sociala frågor som t ex mångfald, jämställdhet, klass, rasism och utanförskap. Alla har vi en historia att berätta, men det är inte alltid man får berätta den eller göra sig hörd. 


Denna plattform är till för att göra ungdomarnas röster hörda genom filmskapande. Genom att berätta deras verklighet för omvärlden blir de i hörda och sedda av samhället och därmed bygga de viktiga broarna som behövs.

PLAY – är en symbol för det pågående livet. Den normaliserade vardagen. Vad för processer går jag igenom? Hur uppfattar jag världen, och hur uppfattar världen mig?


REWIND uppmanar till att försöka hitta utvecklingsmöjligheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter.För att vi som folk ska komma närmare varandra i samhället och så behöver vi förstå varandras perspektiv. Då är det viktigt att allas perspektiv får synas och höras.

Vårt primära fokus är att framhäva målgruppens berättelser via kortfilmer, där de själva är med i processen och framtagandet av den. 

 

Vårt sekundära fokus är att övriga samhället ska få ta del av denna berättelse och få möjlighet till information och kunskap utifrån den primära målgruppens arbete.

Sponsorer